υποστηριξη υποδομησ τ.π.ε.
διαχειριση σ.ε.π.ε.η.υ. & εκπ/κο λογισμικο
οργανωση & καταγραφη
Blog
 

Ο θεσμός των Υπευθύνων
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Από 1 Μαρτίου 2019, οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών αναλαμβάνουν την τεχνική στήριξη των Σχολείων της οικείας Δ.Ε. για θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές τους (Η/Υ, Δίκτυα Η/Υ, εργαστήρια, διαδικτυακή σύνδεση κ.ά.) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.

Βάσει του ΦΕΚ 5919 τ.Β/31.12.2018, ο Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, πέρα από την υποστήριξη του έργου του Τμήματος Δ’ της Δ.Δ.Ε, έχει την ευθύνη της τεχνικής στήριξης των σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας.


Έργα και δράσεις

υποστήριξης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών πληροφορικής

Επέκταση τοπικού δικτύου – Δικτυακή κάλυψη αιθουσών διδασκαλίας

Γυμνάσιο Σάμης
Οκτώβριος 2020

Αναβάθμιση και εγκατάσταση LTSP Server

ΣΕΠΕΗΥ
Σχολικού Συγκροτήματος Πάστρας
Νοέμβριος 2020

Παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Σχολ. Συγκροτήματος Πάστρας

Σχολικό Συγκρότημα Πάστρας
Φεβρουάριος 2021