Πρόσφατα άρθρα

σχετικά με τη διαχείριση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. & το λογισμικό (εκπαιδευτικό και μη)
σε μορφή blog

Κάντε κλικ για
Προβολή

της συγκεκριμένης κατηγορίας σε μορφή blog

H λύση της Τεχνικής Στήριξης (Τ.Σ) του Π.Σ.Δ.
βασισμένη στο λειτουργικό σύστημα Linux και την τεχνολογία LTSP
για τα σχολικά εργαστήρια

που εγγυάται

την ευκολία διαχείρισης, την ευκολία προσθήκης-αντικατάστασης σταθμού εργασίας, το το ομοιογενές περιβάλλον, την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού σε βάθος χρόνου,
τη μείωση του κόστους αντικατάστασής του…

…και χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερα από 1000 σχολεία στη χώρα.

Δυνατότητα παροχής

βοήθειας από απόσταση (remote assistance)

στη διαχείριση εργαστηρίου που υιοθετεί τη λύση Linux/LTSP. Με ασφάλες λογισμικό και χωρίς να χάνεται χρόνος ή να απαιτείται η φυσική παρουσία προσωπικού στο χώρο του εργαστηρίου!

(προϋποθέτει την κατάλληλη παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού και του εξυπηρετητή)

Λογισμικό Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

για τα μαθήματα Πληροφορικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης