Έργα και Δράσεις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μία σύνοψη των σημαντικότερων έργων-δράσεων που έχουν γίνει από τον Υπ. Πλη.Νε.Τ. από το Σεπτέμβρη του 2020 έως σήμερα.

Επέκταση του Τοπικού Δικτύου του Γυμνασίου Σάμης – Οκτώβριος 2020

Αναβάθμιση & εγκατάσταση LTSP Server Γ/σίου και ΓΕΛ Πάστρας – Νοέμβριος 2020

Παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού για την απομακρυσμένο έλεγχο και υποστήριξη εργαστηρίων Σχολ. Συγκροτήματος Πάστρας

Εξυπηρετητής αρχείων (file server)
της ΔΔΕ Κεφαλληνίας

Ενημέρωση εκπ/κών κλ. Πληροφορικής (ΠΕ86) σχετικά με τη λύση Linux/LTSP

KENO

KENO

KENO

Περισσότερα άρθρα θα βρείτε στο blog