Στο πλαίσιο της αμεσότερης επικοινωνίας και καλύτερης ενημέρωσης του κοινού της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας, αναπτύχθηκε νέος ιστότοπος για τις ανάγκες της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας. Πέρα από την προσπάθεια για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία της Υπηρεσίας με τη μαθητική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπ/κούς) αλλά και με οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο για τα θέματα εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ο εκσυγχρονισμός του ιστότοπου έρχεται ως αναβάθμιση τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.

Ο νέος ιστότοπος της Δ/νσης Δ.Ε. Κεφαλληνίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα WordPress, στην υποδομή που παρέχεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) προς τις εκπ/κές και διοικητικές μονάδες εκπαίδευσης πράγμα που σημαίνει πως το κόστος του για την Υπηρεσία ήταν και θα παραμένει μηδενικό.

Ο παρών Ιστότοπος σχεδιαστηκε και αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον Υπεύθυνο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας (2020-2021). Επίσημα, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 05 Οκτωβρίου 2020.

Μερικές από τις (νέες) λειτουργίες που προσφέρει :

  1. Απευθείας ανάρτηση άρθρων-περιεχομένου από κάθε Τμήμα της Δ.Δ.Ε ξεχωριστά μέσω διαβαθμισμένων λογαριασμών πρόσβασης.
  2. Συμπερίληψη ξεχωριστών ενοτήτων για αναρτήσεις ανά Τμήμα αλλά και Υπεύθυνο (ΕΚΦΕ,ΦΑΣΧΑ,Σχολ. Δραστηριοτήτων).
  3. Λειτουργικότητα αναζήτησης άρθρων για το κοινό.