ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ.Π.Ε.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Κάντε κλικ για
Προβολή

της σχετικής κατηγορίας σε μορφή blog

Πρόσφατα Άρθρα

που σχετίζονται με την Υποστήριξη υποδομής Τ.Π.Ε. των Σχολικών Μονάδων

Η παροχή υποστήριξης γίνεται

Απομακρυσμένα ή επιτόπια

αναλόγως με τη φύση της εργασίας, τις δυνατότητες της δικτυακής υποδομής της σχολικής μονάδας και τις ιδιαίτερες συνθήκες (βλάβες κ.λ.π.), πάντα σε συνενόηση με τον Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ή κάποιον καθηγητή πληροφορικής.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με e-mail ή τηλεφωνικά με τον Υπεύθυνο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Η υποστήριξη της υποδομής Τ.Π.Ε.

συνοψίζεται στους εξής τομείς

συντήρηση

του υπολογιστικού εξοπλισμού
σε συνεργασία με τους Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.

έλεγχος & επέκταση

του τοπικού δικτύου σχολικών μονάδων


παραμετροποίηση

του ενεργού δικτυακού εξοπλισμού
(αφορά στο τοπικό δίκτυο των σχ. μονάδων)