Γενικά

Στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του Γυμνασίου Πάστρας, σε συνεργασία με τη δ/νση του Σχολείου αλλά και την Υπεύθυνη Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., στα τέλη Οκτωβρίου έγινε εγκατάσταση Linux/LTSP, αφού πρώτα αναβαθμίστηκε ένας από τους σταθμούς εργασίας ώστε να αναλάβει το “ρόλο” του LTSP Server.

Αντίστοιχα, στο ΣΕΠΕΗΥ του ΓΕ.Λ. Πάστρας έγινε έλεγχος του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου και αποκατάσταση ενός μικρού αριθμού προβλημάτων δικτύωσης που παρουσίαζαν ορισμένοι σταθμοί εργασίας. Επίσης, έγινε εγκατάσταση Linux/LTSP στον υφιστάμενο εξυπηρτετητή.

Οι εργασίες που έγιναν ήταν οι εξής :

  1. Αναβάθμιση σταθμού εργασίας με προσθήκη σκληρού δίσκου τύπου SSD και προσθήκη επιπλέον μνήμης RAM (στον server του Γυμνασίου).
  2. Εγκατάσταση Ubuntu Linux 20.04 και παραμετροποίησή του ως εξυπηρετητή για τις ανάγκες της λύσης LTSP (και στα δύο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)
  3. Εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής (αντίστοιχα για τα δύο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.).
  4. Ρύθμιση των clients ώστε να εκκινούν από το τοπικό δίκτυο και δημιουργία λογαριασμών χρηστών (και στα δύο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)
  5. Σύντομη επίδειξη της βασικής λειτουργικότητας του συστήματος LTSP.
Τι επιτεύχθηκε με αυτό;

Με την υιοθέτηση της λύσης LTSP επιτεύχθηκαν τα εξής :

  1. Ομοιογενές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για όλους τους μαθητές σε σύγκριση με την προηγούμενη “σύνθεση” του εργαστηρίου που περιελάμβανε Η/Υ με Windows 10 και Windows 7 (και διαφορετικά λογισμικά).
  2. Αξιοποίηση του λογισμικού epoptes για τη διαχείριση και έλεγχο της τάξης.
  3. Ενιαίος τρόπος διαμοιρασμού και κοινής χρήσης αρχείων αρχείων και αποθήκευση κεντρικά όλων των προφίλ χρηστών.
  4. Αξιοποίηση των σταθμών εργασίας παλαιότερης τεχνολογίας (περίπου πέντε στον αριθμό).
  5. Μείωση του διαχειριστικού χρόνου για την Υπεύθυνη Εργαστηρίου.


Οι δυνατότητες παροχής απομακρυσμένης βοήθειας και διαχείρισης από απόσταση θα ενεργοποιηθούν σε επόμενο χρόνο, μετά την αναβάθμιση της ευρυζωνικής σύνδεσης διαδικτύου του Π.Σ.Δ. η οποία έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε και θα γίνει η απαραίτητη και η παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού.