Μετά την αναβάθμιση της ευρυζωνικής σύνδεσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) στα δύο εργαστήρια πληροφορικής του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πάστρας Κεφαλονιάς, από aDSL σε VDSL, έγινε η απαραίτητη παραμετροποίηση στο δικτυακό εξοπλισμό των εργαστηρίων (Speedport του ΟΤΕ και router που διέθεταν τα εργαστήρια) για την υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης/διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα :

  1. Έγινε η ρύθμιση των Speedport modem/routers ώστε να λειτουργούν σε Pass-through PPPoE mode.
  2. Ρυθμίστηκε router 3ου κατασκευαστή (όχι του ΟΤΕ) προκειμένου να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δρομολόγηση
     του κάθε εργαστηρίου.
  3. Έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις απομακρυσμένης σύνδεσης για τον LTSP server.
  4. Ενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε το ασύρματο δίκτυο.

Τι επιτεύχθηκε με αυτό;

  1. Υποστηρίζονται εξελιγμένες τεχνικές απομακρυσμένης διαχείρισης που δεν απαιτούν την παρουσία προσωπικού στο χώρο του εργαστηρίου.
  2. Ενεργοποιήθηκε ασύρματο δίκτυο υψηλής ταχύτητας (5GHz).
  3. Η παραμετροποίηση έγινε σε εξοπλισμό που ανήκει στο σχολείο (δεν έχει παραχωρηθεί με χρησιδάνειο από τον ΟΤΕ) που είναι ανώτερος ποιοτικά, με περισσότερες δυνατότητες και θα παραμένει στην κατοχή του σχολείου.