Με το υπ’ αριθμ. 5036/21-10-2020 της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας ορίστηκαν οι Υπεύθυνοι Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. για το Σχολικό Έτος 2020-2021, κατόπιν εισηγήσεων των Συλλόγων Διδασκόντων και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρίθμ. 14649/Δ2/3-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Για προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο :

Tags:

Comments are closed