Πέρα από τον πλήρη οδηγό εγκατάστασης που θα βρείτε online στο wiki της Τεχνικής Στήριξης, έχουν δημοσιευτεί αντίστοιχοι οδηγοί σε μορφή pdf που είναι διαθέσιμοι για κατέβασμα και χρήση offline.

Για νέα εργαστήρια προτείνουμε την εγκατάσταση Ubuntu LTSP 20.04 σύμφωνα με τον οδηγό που ακολουθεί (προϋποθέτει όλοι οι clients να είναι 64bit) :

Η 20.04 είναι η Long Term Support έκδοση. Αυτό σημαίνει πως η συγκεκριμένη έκδοση θα υποστηρίζεται πλήρως με τακτικές και κρίσιμες ενημερώσεις έως τα τέλη του Απριλίου του 2025.

Εάν έχετε πεπαλαιωμένο εξοπλισμό (το σύνολο των clients είναι 32bit) και σας ενδιαφέρει ο αντίστοιχος οδηγός για την έκδοση Ubuntu LTSP 18.04 δείτε τον παρακάτω οδηγό :

Σε περίπτωση που έχετε νέο εργαστήριο με μερικούς 32bit clients μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 20.04 και, προκειμένου να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί οι παλιότεροι 32bit clients, να εγκαταστήσετε την έκδοση 18.04 σε εικονική μηχανή (virtual machine) που θα τρέχει “επάνω” στον 20.04 LTSP εξυπηρετητή.

Tags:

Comments are closed