Οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν ένα βασικό μηχανισμό προστασίας των δεδομένων καθώς εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και την προστασία από κακόβουλες αλλά και ακούσειες αλλοιώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων. Για την εξακρίβωση της γνησιότητας – εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής οι εφαρμογές (Adobe Reader, Browsers κτλ) χρησιμοποιούν μια λίστα αρχών πιστοποίησης που είναι εγκατεστημένες στο Λειτουργικό Σύστημα.

Η χρήση Ψηφιακής Υπογραφής απαιτείτε και για την επιτυχή υπογραφή και ολοκλήρωση της διαδικασίας των Απογραφών του εξοπλισμού ΤΠΕ στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Κτηματολογίου υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων που διενεργούνται, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 81640/Α4- 16/5/2017 του Υπουργείου Παιδείας, δύο φορές το χρόνο. Μία την περίοδο 1-31 Δεκεμβρίου και μία την περίοδο 1-30 Ιουνίου.

Η διαδικασία συνοψίζεται γενικά :

α) στη δημιουργία του Ψηφιακού Πιστοποιητικού (με ισχύ 6 μήνες)
β) την Ψηφιακή Υπογραφή του αρχείου με τη χρήση του λογισμικού jsignpdf (εξωτερικός σύνδεσμος)

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό του Π.Σ.Δ. για τις παραπάνω διαδικασίες. Επίσης, υπάρχει σε μορφή video tutorial (εξωτ. σύνδεσμος) η βήμα προς βήμα επίδειξη της διαδικασίας από τον Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ :

Ο server χρονοσήμανσης που δηλώνετε  για τη χρήση της υπηρεσία TSA έχει τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα αντί του παλαιού προτεινόμενου:
https://adobe-timestamp.geotrust.com/tsa
πλέον ο νέος προτεινόμενος είναι ο
http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Για την περίπτωση του jsign η αλλαγή γίνεται από το κουμπί TSA/OCSP/CRL.

Στην περίπτωση του Adobe Reader η αλλαγή γίνεται από το σημείο EDIT>PREFERENCES>CONFIGURE TIMESTAMP SERVER SETTING>NEW.

Tags:

Comments are closed